KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING

KOLLEKTIV ANSVARSFORSIKRING
 
 Alle både, der ligger i Fanø Lystbådehavn, skal være med i den
 kollektive ansvarsforsikring hos Codan.
 Det er bådejers ansvar at melde sig ind ved Codan via vedhæftede blanket, der sendes til
 

BOX_SEJLSPORT-SC@CODAN.DK

Hvis man skifter båd skal Codan have information i form af en ny
blanket med oplysninger om den nye båd og information om, hvilken
båd, den erstatter.

Hvis man ophører med at have båd i havnen, skal Codan også
informeres.

 Bestyrelsen får en gang årlig information om, hvem der er tilmeldt
 forsikringen.

Tak fordi du hjælper med at sikre, at alle både på havnen er
korrekt forsikret.
 
 /Bestyrelsen