Gæster - Gäste

Priser og regler for gæstesejlere


100kr for både op til 10m

120kr for både over10m


Frihavnspriser. belastnings afgift 40kr og strøm 10kr


I klubhuset finder i information om hvordan i betaler.

Der er ikke mulighed for at reservere gæste plads i havnen.

Ved spørgsmål kan havnefoged Claus Claus Islin Jæger - +45 23 81 23 06


Preise und Regeln für Gastsegler


DKK 100 für Boote bis 10 m

120kr für Boote über 10m

Freeport-Preise. Laststeuer DKK 40 und Strom DKK 10

Im Clubhaus finden Sie Informationen zur Bezahlung.

Es ist nicht möglich, einen Gastplatz im Hafen zu reservieren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hafenmeister Claus Claus Islin Jæger - +45 23 81 23 06