Foreningen

Bestemmelser for brug af el-standere

Hver bådejer er personligt ansvarlig for sit stik.
Hver bådejer skal aflåse sit stik med egen hængelås.
Der skal være hele og ubrudte kabler fra el-stander til båd.
Kabelstørrelsen skal være minimum 2 x 1mm3, UV-bestandig.
Bruges der kabeltromle, skal denne være forsynet med termisk sikring.
Er en måler eller et stik defekt, skal bestyrelsen kontaktes.
Er der en defekt ved el-standeren, skal bestyrelsen kontaktes.
Misbruger et klubmedlem et eller flere gæstestik, bliver kablet klippet, ligesom der pålægges et gebyr på  20 kroner per døgn for misbrug af gæstestik. Desuden får den pågældende bådejere en advarsel. Ved gentagelse ekskluderes medlemmet.
Får et medlem brug for et gæstestik, koster dette 20 kroner per døgn.
Er ens plads optaget ved hjemkomst efter mere end et døgns fravær, betaler man for brugt strøm separat - og man forhaler til egen plads snarest.
El-målerne vil blive aflæst årligt, 1. januar.
Prisen for 1 kWh er 2,25 kr incl. moms, der opkræves med pladslejen.